خرید خانه با وام
فروش سازه LSF

نحوه محاسبه قیمت سازه LSF و تولید کارمزدی برای تیپ های مختلف مشتریان

  توجه: به دلیل افزایش قیمت ورق خام گالوانیزه از تاریخ 1397/06/25 قیمت های قبلی به قیمت های جدول زیر افزایش می بابد.

مشتریان هوشمندسازه

رده نمایندگی

ظرفیت سفارش سالانه

تخفیف قیمت سازه LSF

به ازای هر کیلوگرم

کارمزد با تامین ورق توسط مشتری
 به ازای هر کیلوگرم (پروفیل سایز شده)
کارمزد با تامین ورق توسط مشتری
به ازای هر کیلوگرم کار شده(المان سازه)

نمایندگان

انحصاری

طلایی بیشتر از 300 تن 5000  ریال 6000 ریال 7200 ریال
نقره ای 200 تن 4000 ریال 6500  ریال 7800 ریال
برنزی 100 تن 3000 ریال 7000  ریال 8400 ریال
پیمانکاران عمده 50 تا 100 تن 2000 ریال  8000  ریال 9600 ریال
همکاران 25 تا 50 تن 1000 ریال 9000  ریال 10800 ریال
مشتری خرد - 0 ریال   10000  ریال 12000 ریال
مشتریان هوشمندسازه

ظرفیت ورق ( کیلوگرم )

موجود در کارخانه

کارمزد با تامین ورق توسط مشتری

به ازای هر کیلوگرم کار شده ( المان سازه )

تیپ تخفیفی

***** 80000 700
*** 50000 800
** 30000 900
* 20000 1000
مشتری خرد 0 1200

    توضیحات:

    هرکدام از مشتریان  می بایست تمامی ظرفیت نوشته شده درستون دو را به صورت همیشگی در انبار کارخانه هوشمندسازه داشته باشند و به محض تولید از ورق خود آن را تکمیل ظرفیت نمایند.

    هر کدام از مشتریان میتوانند با کنترل روی ظرفیت ورق خود در تیپ تخفیفی صعود یا نزول نمایند.

    شرکت هوشمند سازه با توجه به صلاح دید خود میتواند ظرفیتی از ورق موجود را استفاده  و پس از آن ملزم است در اولین فرصت این میزان را به ورق شما باز گرداند.

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©