سامانه پیش فاکتور خرید خانه با وام

ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی (مهندسی) بدون آزمون دانشگاه هوشمندسازه

آغاز ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی (مهندسی) بدون آزمون دانشگاه هوشمندسازه

آغاز ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی (مهندسی) بدون آزمون دانشگاه هوشمندسازه

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي كليه مراكز دانشگاهي توسط معاونت نظارت و سنجش مورد بررسي و سطح بندي قرار گرفت،

با توجه به فرآيند انجام شده مركز علمي كاربردي هوشمندسازه دربين مراكز برتر دانشگاهي كل كشور درسال1398قرار گرفت.كسب اين موفقيت بزرگ را به دانشجويان، اساتيد محترم و پرسنل و مديريت مركز تبريك عرض مي نماييم

روابط عمومي

1398-05-26

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©