سامانه پیش فاکتور خرید خانه با وام

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ 15 تا 18 مردادماه 1397 برگزار می شود . شرکت هوشمندسازه با رویکردی نوین به صنعت ساختمان در فضای باز سالن خلیج فارس آخرین تولیدات و خدمات خود را عرضه می کند. از کلیه علاقمندان دعوت می شود از فناوری های نوین صنعت ساختمان در غرفه هوشمندسازه بازدید فرمایند.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ 15 تا 18 مردادماه 1397 برگزار می شود . شرکت هوشمندسازه با رویکردی نوین به صنعت ساختمان در فضای باز سالن خلیج فارس آخرین تولیدات و خدمات خود را عرضه می کند. از کلیه علاقمندان دعوت می شود از فناوری های نوین صنعت ساختمان در غرفه هوشمندسازه بازدید فرمایند.

تصاویر بیشتر در گالری

1397-05-12

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©