سامانه پیش فاکتور خرید خانه با وام

اختراع تولید و ساخت اتوماتیک سازه

مدیرعامل شرکت هوشمندسازه موفق به ثبت اختراع تولید و ساخت اتوماتیک سازه های فلزی سنگین سردنورد شده است.

گواهینامه ثبت اختراع تولید و ساخت اتوماتیک سازه های فلزی سنگین سردنورد با طبقه بندی بین المللی B21B توسط اداره ثبت اختراعات وابسته به سازمان اسناد و املاک کشور با شماره 91432 و به تاریخ 1395/12/09 به ثبت رسیده است

1396-05-16

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©