سامانه پیش فاکتور خرید خانه با وام

تولید سازه تحت لیسانس فریم کد

سیستم کدکم، مهمترین مزیت فنی تولید سازه های LSF در هوشمندسازه است. به کار گیری سیستم کدکم، بیش از هر عامل دیگری هوشمند سازه را به شرکتی منحصر به فرد در سیستم احداث ساختمان های LSF تبدیل کرده است.

طراحی و تولید سازه: در این روش از ساخت و ساز نیز مانند سایر سیستمها، ابتدا نقشه های معماری با فرمت DWG توسط مهندس معمار تهیه می شود. نرم افزارهای قسمت محاسباتی، قادرند فایلهای DWG معماری را خوانده و به عنوان ورودی فایلهای محاسباتی مورد استفاده قرار دهند. به کمک این قابلیت، سرعت و دقت انتقال اطلاعات به نرم افزارهای محاسباتی افزایش می یابد و در نتیجه مدل سازی سه بعدی سازه در فایل های محاسباتی، دقیقا منطبق بر نقشه های معماری خواهد بود. تکنولوژی کدکم با اطلاعات دریافتی برخوردی هوشمندانه دارد به نحوی که انسجام کلی سازه را در نظر گرفته، بارها را در شرایط واقعی نسبت به سازه اعمال می کند و متناسب با آن مقاطع را به نحوی انتخاب می کند که بتوانند بهترین عملکرد را در مقابل بارهای وارده داشته باشند. بر این اساس، کلیه عملیات مکانیکی اعم از برش، پانچ و سوراخ کاری برای عبور تاسیسات مکانیکی و برقی، پیش بینی شده و توسط دستگاه به طور اتوماتیک، اعمال می شود.

1396-05-16

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©