سامانه پیش فاکتور خرید خانه با وام

تنها دارنده علامت استاندارد تولید LSF در ایران

شرکت هوشمندسازه تنها دارنده علامت استاندارد تولید LSF در ایران است که سازه های ساختمانی فولادی سردنورد شده را در ایران با نام تجاری هوشمندسازه (هسا) تولید می کند.

شرکت هوشمندسازه تنها دارنده علامت استاندارد تولید LSF در ایران است که سازه های ساختمانی فولادی سردنورد شده را در ایران با نام تجاری هوشمندسازه (هسا) تولید می کند. این خود تضمینی بر کیفیت پروژه های ساختمانی شرکت هوشمندسازه است.

1396-04-03

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©