پلان های تیپ

/خانه تیپ 1 ساختمان ویلایی 3 طبقه آبسرد دماوند

خانه تیپ 1 ساختمان ویلایی 3 طبقه آبسرد دماوند

/خانه تیپ 2 ساختمان ویلایی 3 طبقه اداری آتش نشانی

خانه تیپ 2 ساختمان ویلایی 3 طبقه اداری آتش نشانی

/خانه تیپ 3 ساختمان ویلایی 3 طبقه پل خواب

خانه تیپ 3 ساختمان ویلایی 3 طبقه پل خواب

/خانه تیپ 4 ساختمان ویلایی دو طبقه

خانه تیپ 4 ساختمان ویلایی دو طبقه

/خانه تیپ 5 ساختمان ویلایی دو طبقه

خانه تیپ 5 ساختمان ویلایی دو طبقه

/خانه تیپ 6 ساختمان 2 طبقه

خانه تیپ 6 ساختمان 2 طبقه

/خانه تیپ 7 ساختمان 3 طبقه

خانه تیپ 7 ساختمان 3 طبقه

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©