سامانه پیش فاکتور خرید خانه با وام

شرایط پذیرش نمایندگی شرکت هوشمندسازه

     شرکت هوشمندسازه در راستای گسترش فعالیت های خود گروه جدیدی از نمایندگی ها را در سراسر کشور مدنظر قرار داده است که در سه تیپ دسته بندی می شوند و هریک شرایط خاصی را باید رعایت نمایند و امتیازات مشخصی از شرکت دریافت خواهند کرد.

این سه تیپ عبارتند از:

1- نمایندگی تیپ طلایی

2- نمایندگی تیپ نقره ای

3- نمایندگی تیپ برنزی

افرادی که تمایل به همکاری دارند می توانند درخواست خود را   اینجا   پر کنند و برای شرکت هوشمندسازه بفرستند و در اسرع وقت به آن پاسخ داده خواهد شد.

پذیرش نمایندگی تیپ طلایی

شرایط نمایندگی تیپ طلایی به شرح زیر است:

شو روم بر جاده اصلی  با تابلو هوشمندسازه داشته باشند.

حداقل سالانه 300 تن سفارش خرید داشته باشند.

سه عدد سازه سمپل سازه یک طبقه 80 متری و دو طبقه 160 متری و سه طبقه 240 متری را  در شوروم نصب کنند.

پذیرش نمایندگی تیپ نقره ای

شرایط نمایندگی تیپ نقره ای به شرح زیر است:

شو روم بر جاده اصلی یا فرعی  داشته باشند.

حداقل سالانه 200 تن سفارش خرید داشته باشند.

دو عدد سازه سمپل سازه یک طبقه 80 متری و دو طبقه 160 متری  را  درمحل  شوروم نصب کنند.

پذیرش نمایندگی تیپ برنزی

شرایط نمایندگی تیپ برنزی به شرح زیر است:

شو روم بر جاده با دسترسی و در معرض دید عموم  داشته باشند.

حداقل سالانه 100 تن سفارش خرید داشته باشند.

حداقل یک سازه سمپل سازه یک طبقه 80 متری   را  درمحل  شوروم نصب کنند.

جدول نحوه محاسبه قیمت سازه LSF و تولید کارمزدی برای تیپ های مختلف مشتریان

  توجه: به دلیل افزایش قیمت ورق خام گالوانیزه از تاریخ 1397/6/25 قیمت های قبلی به قیمت های جدول زیر افزایش می بابد..
مشتریان هوشمندسازه
رده نمایندگی
ظرفیت سفارش سالانه

تخفیف قیمت سازه LSF

به ازای هر کیلوگرم

کارمزد با تامین ورق
توسط مشتری
 به ازای هر کیلوگرم
(پروفیل سایز شده)
کارمزد با تامین ورق
توسط مشتری
به ازای هر کیلوگرم
کار شده(المان سازه)
شرایط لازم برای نمایندگی
شوروم تابلو متراژ سمپل دموسازه LSF

نمایندگان

انحصاری

طلایی بیشتر از 300 تن 5000 ریال 6000 ریال 7200 ریال جاده اصلی × 80 و 160 و 200 مترمربع حدود 400 مترمربع
نقره ای 200 تن 4000  ریال 6500  ریال 7800 ریال جاده فرعی × 80 و 160 مترمربع حدود  240 مترمربع
برنزی 100 تن 3000  ریال 7000  ریال 8400 ریال - × 80 متر مربع
پیمانکاران عمده 50 تا 100 تن 2000  ریال  8000  ریال 9600 ریال
همکاران 25 تا 50 تن 1000  ریال 9000  ریال 10800 ریال
مشتری خرد - 0 ریال   10000  ریال 12000 ریال
مشتریان هوشمندسازه

ظرفیت ورق ( کیلوگرم )

موجود در کارخانه

کارمزد با تامین ورق توسط مشتری

به ازای هر کیلوگرم کار شده ( المان سازه )

تیپ تخفیفی

***** 80000 700
*** 50000 800
** 30000 900
* 20000 1000
مشتری خرد 0 1200

 

 

 

 

 

 

    توضیحات:

    هرکدام از مشتریان  می بایست تمامی ظرفیت نوشته شده درستون دو را به صورت همیشگی در انبار کارخانه هوشمندسازه داشته باشند و به محض تولید از ورق خود آن را تکمیل ظرفیت نمایند.

    هر کدام از مشتریان میتوانند با کنترل روی ظرفیت ورق خود در تیپ تخفیفی صعود یا نزول نمایند.

    شرکت هوشمند سازه با توجه به صلاح دید خود میتواند ظرفیتی از ورق موجود را استفاده  و پس از آن ملزم است در اولین فرصت این میزان را به ورق شما باز گرداند.

تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©