فروش سازه LSF

نحوه محاسبه قیمت سازه LSF و تولید کارمزدی برای تیپ های مختلف مشتریان

  توجه: به دلیل افزایش قیمت ورق خام گالوانیزه از تاریخ 1396/9/19 قیمت های قبلی به قیمت های جدول زیر افزایش می بابد.

مشتریان هوشمندسازه

رده نمایندگی

ظرفیت سفارش سالانه

قیمت سازه LSF به کیلوگرم

کارمزد با تامین ورق توسط مشتری 

 به ازای هر کیلوگرم

کار شده 

نمایندگان

انحصاری

طلایی بیشتر از 300 تن 44000 ریال 6000 ریال 7200 ریال
نقره ای 200 تن 45000  ریال 6500  ریال 7800 ریال
برنزی 100 تن 46000  ریال 7000  ریال 8400 ریال
پیمانکاران عمده 50 تا 100 تن 47000  ریال  8000  ریال 9600 ریال
همکاران 25 تا 50 تن 48000  ریال 9000  ریال 10800 ریال
مشتری خرد - 49000  ریال   10000  ریال 12000 ریال
تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2017 hooshmandsazeh.com ©