پروژه 110 واحدی مهران پروژه 110 واحدی مهران پروژه 110 واحدی مهران پروژه 110 واحدی مهران
ارسال دیدگاه

نام خانوادگی :

نام :

ایمیل :

شماره همراه :

نظر شما :

نظرات

پروژه 110 واحدی مهران

خانه های مسکونی تا 5 طبقه:
شرکت هوشمند سازه آروین آرا دارای گواهی فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران برای احداث ساختمان های LSF با دیوار برشی تا 5 طبقه می باشد. خانه میتواند طوری طراحی شود که بزرگترین زمین لرزه ها و بادها را در منطقه کشور تحمل کند.
0 866