شرایط پذیرش نمایندگی شرکت هوشمندسازه

     شرکت هوشمندسازه در راستای گسترش فعالیت های خود گروه جدیدی از نمایندگی ها را در سراسر کشور مدنظر قرار داده است که در سه تیپ دسته بندی می شوند و هریک شرایط خاصی را باید رعایت نمایند و امتیازات مشخصی از شرکت دریافت خواهند کرد.

این سه تیپ عبارتند از:

1- نمایندگی تیپ طلایی

2- نمایندگی تیپ نقره ای

3- نمایندگی تیپ برنزی

افرادی که تمایل به همکاری دارند می توانند درخواست خود را   اینجا   پر کنند و برای شرکت هوشمندسازه بفرستند و در اسرع وقت به آن پاسخ داده خواهد شد.

پذیرش نمایندگی تیپ طلایی

شرایط نمایندگی تیپ طلایی به شرح زیر است:

شو روم بر جاده اصلی  با تابلو هوشمندسازه داشته باشند.

حداقل سالانه 300 تن سفارش خرید داشته باشند.

سه عدد سازه سمپل سازه یک طبقه 80 متری و دو طبقه 160 متری و سه طبقه 240 متری را  در شوروم نصب کنند.

پذیرش نمایندگی تیپ نقره ای

شرایط نمایندگی تیپ نقره ای به شرح زیر است:

شو روم بر جاده اصلی یا فرعی  داشته باشند.

حداقل سالانه 200 تن سفارش خرید داشته باشند.

دو عدد سازه سمپل سازه یک طبقه 80 متری و دو طبقه 160 متری  را  درمحل  شوروم نصب کنند.

پذیرش نمایندگی تیپ برنزی

شرایط نمایندگی تیپ برنزی به شرح زیر است:

شو روم بر جاده با دسترسی و در معرض دید عموم  داشته باشند.

حداقل سالانه 100 تن سفارش خرید داشته باشند.

حداقل یک سازه سمپل سازه یک طبقه 80 متری   را  درمحل  شوروم نصب کنند.

جدول نحوه محاسبه قیمت سازه LSF و تولید کارمزدی برای تیپ های مختلف مشتریان

  توجه: به دلیل افزایش قیمت ورق خام گالوانیزه از تاریخ 1397/3/22 قیمت های قبلی به قیمت های جدول زیر افزایش می بابد.
مشتریان هوشمندسازه
رده نمایندگی
ظرفیت سفارش سالانه

قیمت سازه LSF

به ازای هر کیلوگرم

کارمزد با تامین ورق
توسط مشتری
 به ازای هر کیلوگرم
(پروفیل سایز شده)
کارمزد با تامین ورق
توسط مشتری
به ازای هر کیلوگرم
کار شده(المان سازه)
شرایط لازم برای نمایندگی
شوروم تابلو متراژ سمپل دموسازه LSF

نمایندگان

انحصاری

طلایی بیشتر از 300 تن 50000 ریال 6000 ریال 7200 ریال جاده اصلی × 80 و 160 و 200 مترمربع حدود 400 مترمربع
نقره ای 200 تن 51000  ریال 6500  ریال 7800 ریال جاده فرعی × 80 و 160 مترمربع حدود  240 مترمربع
برنزی 100 تن 52000  ریال 7000  ریال 8400 ریال - × 80 متر مربع
پیمانکاران عمده 50 تا 100 تن 53000  ریال  8000  ریال 9600 ریال
همکاران 25 تا 50 تن 54000  ریال 9000  ریال 10800 ریال
مشتری خرد - 55000  ریال   10000  ریال 12000 ریال
تندیس طلایی کیفیت
تندیس طلایی کیفیت
تندیس فناوری
تندیس فناوری
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
لوح سپاس
لوح سپاس
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
Copyright 2006-2018 hooshmandsazeh.com ©