دعوت به نمایشگاه
×
خانه های مدولار
سازه های ال اس اف
ساختمان های ویلایی
انبوه سازی
ساختمان های صنعتی
اداری آموزشی
تست زلزله
اضافه اشکوب
پروژه های خارجی
پروژه های داخلی
کارخانه
شرکت
دانشگاه
مجوزها
جوایز و نشان ها
گواهینامه ها
جزئیات ساخت و ساز
فرآیند ساخت
خارجی
داخلی
باغ ایرانی
انبوه سازی شاهرود
انبوه سازی مشهد
انبوه سازی لوشان
انبوه سازی پرند
انبوه سازی روسیه

تنها دارنده گواهینامه فنی سازنده

تنها دارنده علامت استاندارد ایران

صلاحیت پیمانکاری
صلاحیت پیمانکاری
تاییدیه فنی انبوه سازی
تاییدیه فنی انبوه سازی
پروانه انبوه سازی درجه 1
پروانه انبوه سازی درجه 1
پروانه بهره برداری1
پروانه بهره برداری1
پروانه بهره برداری2
پروانه بهره برداری2
مجوز Framecad
مجوز Framecad
جشنواره برند 2014
جشنواره برند 2014
تندیس فناوری
تندیس فناوری
تندیس کیفیت
تندیس کیفیت
شرکت برتر صنعت ساختمان
شرکت برتر صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده صنعت ساختمان
برگزیده طرح ملی سپاس
برگزیده طرح ملی سپاس
تنها دارنده علامت استاندارد
تنها دارنده علامت استاندارد
تنها دارنده گواهینامه فنی تولید LSF
تنها دارنده گواهینامه فنی تولید LSF
ISO 9001-2008 LSF
ISO 9001-2008 LSF
ISO 9001-2015 MS
ISO 9001-2015 MS
 عضو انجمن LSF
عضو انجمن LSF
 عضو انجمن انبوه سازان
عضو انجمن انبوه سازان
Copyright 2006-2017 hooshmandsazeh.com ©